Diploma Aangepast Sporten voor locatiecoördinator Natascha!

Een aantal jaar geleden hebben het Graafschap College, opleiding Sport en Bewegen, en BrichbouW sportondersteuning een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarbij er gemeenschappelijke doelstellingen worden nagestreefd. Afgelopen zaterdag heeft Natascha Krieger in het bijzijn van enthousiaste sporters haar diploma Aangepast Sporten met een welverdiend bloemetje in ontvangst genomen. Het behalen van haar diploma is een voorbeeld van een positief product wanneer er sprake is van een juiste afstemming en samenwerking tussen onderwijs en BrichbouW sportondersteuning als praktijkorganisatie. “Ik ben erg dankbaar dat ik vanuit BrichbouW sportondersteuning de mogelijkheid heb gekregen om het keuzevak Aangepast Sporten te volgen met daaruit voortvloeiend vaste uren in dienstverband. Vanuit de opleiding Sport en Bewegen heb ik genoten van Jurgen Overbeek (docent). Zijn passie, enthousiasme en begeleiding heeft er mede voor gezorgd dat 30 weken onderwijs voorbij zijn gevlogen”, aldus Natascha. Mochten jullie Natascha of één van de andere locatiecoördinatoren aan het werk willen zien, kijk dan rustig bij alle foto's op onze website of kom een keer langs bij een van onze locaties!