Wie zijn wij?


Boudewijn Inja en Richard te Selle, zijn bewegingsagoog en psychomotorisch therapeut. Daarnaast is Boudewijn vitaliteitscoördinator van zorginstelling Estinea, terwijl Richard vakdocent bewegingsagogie van het Graafschap College Sport en Bewegen.

Wij hebben jarenlang ervaring met het aanbieden van sport/bewegingsactiviteiten en diverse beweegprojecten voor specifieke doelgroepen van jong tot oud.

Alle ondersteuning is gericht op duurzaamheid en hiervoor is een methode ontwikkeld, waarbij je in eigen tempo ervaring en kennis kunt opdoen van de mogelijkheden in het reguliere sportcircuit. Dit met de hier bijbehorende (extra) ondersteuning, scholing en training.

De methode die wij toepassen is geschikt voor o.a. schoolgaande kinderen, ouderen, mensen met een verstandelijke, lichamelijke, visuele of meervoudige beperking. Ook mensen met een bijzondere gedragsstructuur zoals bijv. ASS, ADHD, mensen met een negatief zelfbeeld of mensen met angsten/depressies begeleiden wij.

Kortom: sportondersteuning voor jong en oud.


Sportondersteuning voor jong en oudMissie en visie

De missie van Brichbouw Sportondersteuning is om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen vanuit de kwetsbare doelgroep met het sporten en bewegen, waarin wij de functie hebben van bruggenbouwen(verbinden) naar het verenigingsleven.

De visie van Brichbouw Sportondersteuning is inclusief sporten en bewegen. 

Wat bieden wij?

Trainingstrajecten en verbinden richting reguliere sportverenigingen
Voorbereiden en uitvoeren van diverse beweegprojecten. bv: Achterhoekse Unieke Spelen, Integratieproject met Laborijn, Naschoolse beweegprojecten, etc.)
Sportondersteuning en begeleiding op maat naar ieders persoonlijke interesse
Sportondersteuning bij sport- en gezondheidscentra in de regio
Een outdoor programma met begeleiding en sportondersteuning voor buitensportactiviteiten op open sportparken
Sportieve vakanties
Ondersteunen van deskundigheidsbevordering binnen (zorg) organisaties en verenigingen

 Workshops omtrent het thema "vitaliteit".


Welke normen en waarden streven wij na?

Ontwikkelingsgericht

Een goede bewegingscoördinator kan inschatten wat iemand kan en vooral wat iemand nodig heeft om zich goed te ontwikkelen als sporter.

Zorgzaam

Een goede bewegingscoördinator kan inschatten wanneer iemand een compliment of een aanwijzing nodig heeft, en zorgt voor een klimaat waar deelnemers zich thuis voelen.

Motivationeel

Een bewegingscoördinator kan sterk bijdragen aan de motivatie van sporters, en dan vooral de intrinsieke motivatie.

Sociaal veilig

Een goede bewegingscoördinator is duidelijk over het belang van sportieve en respectvolle omgang tussen de deelnemers onderling.


Bron: Pedagogisch Sportkompas Graafschapcollege