Wie zijn wij

Wij, Boudewijn Inja en Richard te Selle, zijn bewegingsagoog en vakdocent
bewegingsagogie en hebben jarenlang ervaring met het aanbieden van sport/bewegingsactiviteiten voor mensen met een (verstandelijke) beperking.

Wij hebben een duurzame methode ontwikkeld, waarbij je in eigen tempo ervaring en kennis kunt opdoen van de mogelijkheden in het reguliere sportcircuit.
Dit met de hier bijbehorende extra ondersteuning, scholing en training.

De methode die wij toepassen is vooral geschikt voor o.a. mensen met een
verstandelijke, lichamelijke, visuele of meervoudige beperking.
Ook mensen met een bijzondere gedragsstructuur zoals bijv. ASS, ADHD, mensen met een negatief zelfbeeld of mensen met angsten/depressies begeleiden wij.


"Net als ieder ander, met ieder ander!"Hoe werken wij?

BrichbouW sportondersteuning kijkt naar ieders mogelijkheden en denkt niet in
beperkingen!

BrichbouW sportondersteuning biedt sportondersteuning. Dit doen zij d.m.v. een
3-fasenmodel waarmee ze de sporter stapsgewijs laten participeren in het reguliere sportcircuit.

Fase 1: Opleiden, kijkend naar de individuele mogelijkheden van de sporter.
Fase 2: Participeren, de sporter gaat meedoen in het reguliere sportcircuit en sport net als met ieder ander.
Fase 3: Zelfstandig sporten, de sporter neemt in principe afscheid van BrichbouW sportondersteuning en neemt een lidmaatschap bij de desbetreffende sportaanbieder. Er blijft wel contact tussen de sportaanbieder en de sportondersteuner. Ten allen tijde kun je terug keren naar fase 2.

Wat bieden wij?

  • Sportondersteuning en begeleiding op maat naar ieders persoonlijke interesse
  • Sportondersteuning bij vele sport- en gezondheidscentra in de regio
  • Een outdoor programma met begeleiding en sportondersteuning voor buitensportactiviteiten
  • Sportieve vakanties