Stage ervaring: Pien Fukkink


Hallo allemaal!

 

Mijn naam is Pien Fukkink. Ik studeer Sportkunde aan de HAN in Nijmegen en volg mijn afstudeerstage bij BrichbouW Sportondersteuning. Ik loop drie dagen in de week stage. Om een idee te geven van wat je tijdens je stage bij BrichbouW Sportondersteuning kan verwachten, vertel ik graag mijn ervaringen. 

 

Ik besteed één dag in de week aan mijn verslagen. Tijdens deze dag wordt er veel samengewerkt met werknemers en stagebegeleiders. Je wordt hierin goed begeleid, kan je vragen stellen en wordt hiermee geholpen.


De andere twee stagedagen doe ik ervaring op in de praktijk.  Hierbij leer ik v
eel om mijn eigen functioneren te verbeteren. Je wordt begeleid door veel activiteiten zelfstandig (met de nodige begeleiding) uit te moeten voeren. Na de activiteiten zijn er feedback momenten zodat je goed op jezelf reflecteert en snel leert.
Op deze stagelocatie maak je kennis met veel verschillende doelgroepen. Bij deze doelgroepen leer je je begeleidingsstijl aan te passen op individueel en op groepsniveau. 

 

Bij deze stageorganisatie krijg je veel vrijheid en ruimte om dingen te leren die jij graag wil leren. Hierdoor sluiten de begeleiding en de leermomenten aan op jouw behoeftes en jouw leerproces. 

 

Sportieve groet,

Pien