ACTIEF WINTERSWIJK

BrichbouW sportondersteuning is sinds mei 2023 een samenwerking gestart met Actief Winterswijk. Het uitgangspunt van de gemeente Winterswijk is het creëren van een vitale samenleving waarin zoveel mogelijk inwoners elkaar ontmoeten, verantwoord sporten en bewegen.

 

BrichbouW gaat onderzoeken waar voor de specifieke doelgroepen, inwoners met afstand tot sport en bewegen, behoeftes liggen om mee te kunnen participeren in het Winterswijkse sportlandschap. Als blijkt dat deze mogelijkheden er nog niet zijn, nieuw en passend aanbod creëren zodat iedereen mee kan doen met sporten en bewegen.

 

De coördinatie, doorontwikkeling en het creëren van zichtbaarheid rondom deze beweeg- en eventuele leefstijlprojecten voor de kwetsbare doelgroep ligt in handen van BrichbouW sportondersteuning. Op de dinsdagavond en op de donderdagmiddag vindt er al passend aanbod plaats voor de Unieke sporter. Voor meer informatie hierover, neem contact met ons op.