Wie zijn wij?

Boudewijn Inja en Richard te Selle, zijn bewegingsagoog en psychomotorisch therapeut. Daarnaast is Boudewijn vitaliteitscoördinator van zorginstelling Estinea, terwijl Richard vakdocent bewegingsagogie van het Graafschap College Sport en Bewegen.

Wij hebben jarenlang ervaring met het aanbieden van sport/bewegingsactiviteiten en diverse beweegprojecten voor mensen met een (verstandelijke) beperking 

De ondersteuning is gericht op duurzaamheid en hiervoor is een methode ontwikkeld, waarbij je in eigen tempo ervaring en kennis kunt opdoen van de mogelijkheden in het reguliere sportcircuit.
Dit met de hier bijbehorende extra ondersteuning, scholing en training.

De methode die wij toepassen is vooral geschikt voor o.a. mensen met een verstandelijke, lichamelijke, visuele of meervoudige beperking. Ook mensen met een bijzondere gedragsstructuur zoals bijv. ASS, ADHD, mensen met een negatief zelfbeeld of mensen met angsten/depressies begeleiden wij.


"Net als ieder ander, met ieder ander!"Hoe werken wij?

BrichbouW sportondersteuning kijkt naar ieders mogelijkheden en denkt niet in

beperkingen!

 

Verbinden (bruggenbouwen) is onze visie. Wij bieden sportondersteuning. d.m.v. een 4-fasenmodel waarmee ze de sporter stapsgewijs laten participeren in het reguliere sportcircuit.

 

Fase 0: Sportondersteuning bij jouw zorgaanbieder, op locatie, in je eigen omgeving. Specifiek voor mensen met en ernstig meervoudige beperking.

Fase 1: Opleiden, kijkend naar de individuele mogelijkheden van de sporter.

Fase 2: Participeren, de sporter gaat meedoen in het reguliere sportcircuit en sport net als ieder ander, met ieder ander.

Fase 3: Zelfstandig sporten, de sporter neemt in principe afscheid van BrichbouW sportondersteuning en neemt een lidmaatschap bij de desbetreffende sportaanbieder. Er blijft wel contact tussen de sportaanbieder en de sportondersteuner. Ten allen tijde kun je terug keren naar fase 2.

Wat bieden wij?

- Sportondersteuning en begeleiding op maat naar ieders
   persoonlijke interesse
- Sportondersteuning bij vele sport- en gezondheidscentra
   in de regio
- Een outdoor programma met begeleiding en
   sportondersteuning voor buitensportactiviteiten
- Sportieve vakanties

- Ondersteunen van deskundigheidsbevordering binnen (zorg) organisaties en verenigingen

- voorbereiden en uitvoeren van diverse beweegprojecten.

bv: Achterhoekse Unieke Spelen, Integratieproject met Laborijn etc.

- Trainingstrajecten en verbinden richting reguliere sportverenigingen.