Wie zijn wij


Richard te Selle en Boudewijn Inja zijn psychomotorisch therapeut en bewegingsagoog. Daarnaast is Richard vakdocent bewegingsagogie bij het Graafschap College Sport en Bewegen en Boudewijn coördinator Vitaliteit en Beweging bij zorginstelling Estinea.

Wij hebben jarenlang ervaring met het aanbieden van sport/bewegingsactiviteiten en diverse beweegprojecten voor specifieke doelgroepen van jong tot oud.

Alle ondersteuning is gericht op duurzaamheid en hiervoor is een methode ontwikkeld, waarbij je in eigen tempo ervaring en kennis kunt opdoen van de mogelijkheden in het reguliere sportcircuit. Dit met de hier bijbehorende (extra) ondersteuning, scholing en training.

De methode die wij toepassen is geschikt voor o.a. schoolgaande kinderen, ouderen, mensen met een verstandelijke, lichamelijke, visuele of meervoudige beperking. Ook mensen met een bijzondere gedragsstructuur zoals bijv. ASS, ADHD, mensen met een negatief zelfbeeld of mensen met angsten/depressies begeleiden wij.

Kortom: sportondersteuning voor jong en oud!Missie en visie

 

De missie van BrichbouW sportondersteuning is om zoveel mogelijk mensen vanuit de kwetsbare doelgroep te ondersteunen en aan te zetten tot een actieve en gezonde leefstijl. Dit wordt gedaan door middel van beweegactiviteiten en programma's op maat.

 

BrichbouW staat voor bruggenbouwen en verbinden, dit doen wij naar het verenigingsleven waar mogelijk. Onze visie is dat iedereen in deze maatschappij moet kunnen sporten en bewegen!  Wat kunnen wij allemaal bieden?

  • Trainingstrajecten en verbinden richting reguliere sportverenigingen;
  • Voorbereiden en uitvoeren van diverse beweegprojecten. Bijvoorbeeld: de Achterhoekse Unieke Spelen, Integratieproject met Laborijn, naschoolse beweegprojecten etc;
  • Sportondersteuning en begeleiding op maat naar ieders persoonlijke interesse;
  • Sportondersteuning bij sport- en gezondheidscentra in de regio;
  • Een outdoor programma met begeleiding en sportondersteuning voor buitensportactiviteiten op open sportparken;
  • Sportieve vakanties;
  • Ondersteunen van deskundigheidsbevordering binnen (zorg) organisaties en verenigingen;
  •  Workshops omtrent het thema "vitaliteit".


welke normen en waarden streven wij na?

Ontwikkelings- gericht

Een goede bewegingscoördinator kan inschatten wat iemand kan en vooral wat iemand nodig heeft om zich goed te ontwikkelen als sporter.

motivationeel

Een bewegingscoördinator kan sterk bijdragen aan de motivatie van sporters en dan vooral de intrinsieke motivatie.

Zorgzaam

Een goede bewegingscoördinator kan inschatten wanneer iemand een compliment of aanwijzing nodig heeft en zorgt voor een klimaat waar deelnemers zich thuis voelen.

sociaal veilig

Een goede bewegingscoördinator is duidelijk over het belang van sportieve en respectvolle omgang tussen de deelnemers onderling.


Bron: Het pedagogisch sportkompas Graafschap College