Wie zijn wij?

Boudewijn Inja en Richard te Selle, zijn bewegingsagoog en psychomotorisch therapeut. Daarnaast is Boudewijn vitaliteitscoördinator van zorginstelling Estinea, terwijl Richard vakdocent bewegingsagogie van het Graafschap College Sport en Bewegen.

Wij hebben jarenlang ervaring met het aanbieden van sport/bewegingsactiviteiten en diverse beweegprojecten voor specifieke doelgroepen van jong tot oud.

Alle ondersteuning is gericht op duurzaamheid en hiervoor is een methode ontwikkeld, waarbij je in eigen tempo ervaring en kennis kunt opdoen van de mogelijkheden in het reguliere sportcircuit.
Dit met de hier bijbehorende (extra) ondersteuning, scholing en training.

De methode die wij toepassen is geschikt voor o.a. schoolgaande kinderen, ouderen, mensen met een verstandelijke, lichamelijke, visuele of meervoudige beperking. Ook mensen met een bijzondere gedragsstructuur zoals bijv. ASS, ADHD, mensen met een negatief zelfbeeld of mensen met angsten/depressies begeleiden wij.

Kortom: sportondersteuning voor jong en oud.


sportondersteuning voor jong en oudHoe werken wij?

BrichbouW sportondersteuning kijkt naar ieders mogelijkheden en denkt niet in

beperkingen!

 

Verbinden (bruggenbouwen) is onze visie. Wij bieden sportondersteuning. d.m.v. een 4-fasenmodel waarmee ze de sporter stapsgewijs laten participeren in het reguliere sportcircuit.

 

Fase 0: Sportondersteuning bij jouw zorgaanbieder, op locatie, in je eigen omgeving. Specifiek voor mensen met en ernstig meervoudige beperking, ouderen.

Fase 1: Opleiden, kijkend naar de individuele mogelijkheden van de sporter.

Fase 2: Participeren, de sporter sluit aan bij het reguliere sportcircuit .

Fase 3: Zelfstandig sporten, de sporter sluit zich  (na een project) aan bij een reguliere sportaanbieder.

 

Er kan altijd contact gezocht worden tussen de sporter, sportaanbieder en de sportondersteuner. Ten allen tijde kun je terug keren naar fase 2.

Wat bieden wij?

-- voorbereiden en uitvoeren van diverse beweegprojecten.

   bv: Achterhoekse Unieke Spelen, Integratieproject met         Laborijn, naschoolse beweegprojecten, Balkongym etc..)

- Sportondersteuning en begeleiding op maat naar ieders
   persoonlijke interesse
- Sportondersteuning bij vele sport- en gezondheidscentra
   in de regio
- Een outdoor programma met begeleiding en
   sportondersteuning voor buitensportactiviteiten
- Sportieve vakanties

- Ondersteunen van deskundigheidsbevordering binnen (zorg) organisaties en verenigingen

 

- Trainingstrajecten en verbinden richting reguliere    sportverenigingen

- Workshops omtrent het thema "vitaliteit".