projecten

In overleg kunnen wij op projectbasis van alles voor uw organisatie op het gebied van bewegen en vitaliteit betekenen. Van de voorbereiding tot aan de uitvoering, wij zorgen ervoor dat het project is vormgegeven aan de hand van uw wensen en doelen. Hieronder staat een tweetal voorbeelden van projecten die wij uitvoeren.

Samen Achterhoek

In samenwerking met Het Graafschap College, Figulus, Laborijn en de gemeente Aalten volgen 21 statushouders een inburgeringsprogramma. Dit programma bestaat uit een mix van activiteiten waaronder ook sport, bewegen en vitaliteit. In dit stukje speelt Brichbouw Sportondersteuning een rol. Elke woensdagochtend op Sportpark Zuid Aalten komen de deelnemers van 10:00u tot 11:00u kennismaken met verschillende sporten. Deze sporten worden geregeld gewisseld en iedere week krijgt elke deelnemer de kans om verschillende sporten te ervaren. Sport wordt hierbij tevens ingezet als middel voor gezondheid, ontspanning, sociale verbinding, kennismaking met vereniging en het verbreden van taal. 


Laborijn

In samenwerking met Laborijn werkt BrichbouW Sportondersteuning mee aan het re- integratieproject door sport en bewegen in te zetten als middel. Iedere woensdagmiddag worden er voor twee verschillende groepen bewegingsactiviteiten aangeboden waarbij de deelnemers kennis kunnen maken met verschillende sporten. De twee groepen zien er als volgt uit:

  • Participatiewet groep: woensdagmiddag 14.00u tot 15.00u Sportpark Zuid Aalten
  • Wet Sociale Werkvoorziening groep: woensdagmiddag 15.30u tot 16.30u Sportpark Zuid Aalten

Wij als BrichbouW Sportondersteuning zien gedurende de sessies bij de deelnemers de intrinsieke motivatie groeien en zien dat de deelnemers hierin grote stappen maken. Een ander doel van het participatie traject is dat men werkfit wordt/blijft. We werken aan de bewustwording dat sport en bewegen een onderdeel wordt van het dagelijkse ritme en structuur.