Wat is Psychomotorische Therapie?

Psychomotorische Therapie is een ervaringsgerichte therapie voor mensen met psychische en psychosociale problemen of klachten. Denk hierbij aan klachten als spanning, angst, prikkelbaarheid en onzekerheid. Deze klachten hebben niet alleen een psychische kant maar ook een lichamelijke kant. Een voorbeeld hiervan is het ervaren van angst wat als gevolg kan hebben dat het lichaam helemaal gespannen is.

 

Binnen de Psychomotorische Therapie wordt er gebruik gemaakt van bewegings- en lichaamsgerichte werkvormen. Deze werkvormen hebben als doel om aan de hulpvraag van de cliënt te gaan werken.

Werkvormen die gebruikt kunnen worden zijn:

                -Eigen krachten ervaren

                -Uiten van gevoelens

                -Omgaan met spanning

                -Grenzen leren aangeven

                -Voor jezelf opkomen

 

Psychomotorische Therapie biedt een veilige plek om jezelf te onderzoeken, nieuwe ervaring op te doen en te experimenteren met ander gedrag. Hierbij kan de relatie gelegd worden met het dagelijks leven of eerdere ervaringen, om met je hulpvraag aan de slag te gaan.

 

Psychomotorische Therapie is zowel geschikt voor verstandelijk beperkten als kinderen, adolescenten, volwassenen en  ouderen. Psychomotorische Therapie heeft als doel om gedragsverandering tot stand te brengen waardoor de psychische problemen of klachten minder worden of verdwijnen.

 

Psychomotorische Therapie en BrichbouW sportondersteuning

 

BrichbouW sportondersteuning heeft de visie "Net als ieder ander, met ieder ander!". Hierbij wordt gewerkt aan gerichte doelstellingen, waarbij sport als middel wordt ingezet. Psychomotorische Therapie gaat echter een stap verder. Door vormen van bewegen in te zetten, wordt er gewerkt aan de persoonlijke last die de deelnemer in het dagelijks leven ervaart. De bovenliggende doelstellingen zullen zich richten op het verkennen, herkennen en erkennen, ten behoeve van het vergroten van  de kwaliteit van leven.


Aanbod

Binnen BrichbouW sport-ondersteuning laten wij onze klanten kennismaken met verschillende modules Psychomotorische Therapie. Denk hierbij van Weerbaarheid, Running Therapie tot aan Aandachttraining. 

Klik verder voor meer informatie!

Werkwijze

BrichbouW sportondersteuning hanteert het 'Stappenplan PMT'.

Voor meer informatie, klik verder!

 

Kosten

Onder 'Meer informatie' vindt u informatie over de kosten van de Psychomotorische Therapie